Aanmeldingsprocedure Humazorg

Aanmeldingsprocedure

Vindt u dat u thuiszorg nodig heeft of heeft uw huisarts of een familielid u gewezen op deze mogelijkheid? Dan kunt u contact opnemen met Humazorg. Indien nodig kunnen onze zorgprofessionals u dan ondersteuning bieden bij de aanmeldingsprocedure. De contactgegevens treft u aan onder de link ‘contacten’.

Wanneer u Humazorg benadert zullen wij samen met u kijken welke zorg u nodig heeft. U hebt wel een indicatie nodig voor het krijgen van zorg, hulp bij het huishouden en begeleiding. Deze indicatie kunt u zelf aanvragen bij het SWT bij u in de buurt. Zij zullen een indicatieadvies opstellen en dit aan Humazorg doorgeven.

Wanneer Humazorg het indicatieadvies heeft ontvangen, maakt de zorgprofessional samen met u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. U staat centraal en de zorg wordt op uw wensen afgestemd. U behoudt de regie en bepaalt zelf van welke zorgprofessional u hulp wilt en op welke dagen en tijden u de zorg wilt ontvangen. De afspraken die met  u worden gemaakt zullen schriftelijk vastgelegd worden in een zorgleefplan. U krijgt een eigen dossier en tevens wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Voor uw vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten en voor het opgeven van gewijzigde omstandigheden kunt u terecht bij de toegewezen contactpersoon. Wanneer de nodige stappen zijn genomen, kan de thuiszorg beginnen. Op afgesproken tijdstippen zullen de zorgprofessionals komen om de gevraagde zorg te verlenen.

Humazorg houdt rekening met uw situatie. Wij stemmen de zorg af op uw wensen en behoeften. Uiteraard hechten wij ook waarde aan uw privacy en gaan wij discreet om met uw persoonlijke gegevens.

Hoe werken wij?
Wat zijn onze diensten?