Begeleiding

Leuk gesprek

Ondersteunende en Activerende begeleiding

Als het u niet lukt om bepaalde praktische zaken in het dagelijks leven zelf goed te regelen, kunnen wij als thuiszorg u daarbij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei papierzaken of contacten met verschillende instanties etc.

U kunt bij `begeleiding`ook denken aan het leren omgaan met een ziekte of handicap, of hulp bij sociale activiteiten om te voorkomen dat u in een isolement raakt. Mocht u een vorm van begeleiding nodig hebben, biedt Humazorg u ook individuele of groepsbegeleiding aan.

Help ouderen