Vertrouwenspersoon Humazorg

Klacht bespreken met vertrouwenspersoon medewerkers

Het beste is om problemen en klachten eerst met de leidinggevende te bespreken. Als dit in uw geval niet een geschikte optie is, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding van medewerk(st)ers die last hebben van ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie of agressie, om vervolgens hem/haar te zoeken naar de meest optimale oplossing van de gerezen conflicten. Als het even kan zoekt de vertrouwenspersoon naar een informele oplossing, dat wil zeggen een oplossing die bevredigend is voor klager/klaagster in die zin dat hij/zij weer ‘normaal’ zijn/haar werk kan doen, zonder verder te worden lastig gevallen. De vertrouwenspersoon staat in dat proces naast de klager.

Hierbij is het ook goed om te weten wat niet tot de taken van de vertrouwenspersoon behoort. De vertrouwenspersoon vervangt namelijk niet de bedrijfsmaatschappelijk werker, is niet de persoon die een beklaagde ondersteunt, is niet de mediator bij “gewone” arbeidsconflicten, participeert niet in de klachtencommissie en is niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van het gehele beleid tegen seksuele intimidatie, pesten en agressie.

In welke gevallen kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Is er sprake van ongewenst gedrag? (seksuele intimidatie, seksueel misbruik, agressie, vriendjespolitiek, pesten etc.)
  • Kom je als medewerker niet uit een probleem met je begeleider of leidinggevende?
  • Voel je je bedreigd?
  • Heb je het gevoel dat je niet correct wordt behandeld?
  • Of heb je een ander probleem en heb je de behoefte om te praten in vertrouwen met een neutraal persoon?

In de hierboven genoemde gevallen kan dan wellicht een gesprek met Wilma Massop uitkomst bieden. Zij kan je adviseren, begeleiden en ondersteunen bij vragen, twijfels over omgangsvormen en gedrag en vervelende situaties.

Welke stappen worden daarna ondernomen?

Wilma Massop maakt dan een afspraak met je op een passende locatie, indien het kantoor van HumaZorg geen acceptabele plaats voor je is. Je kan al je vragen en problemen met de vertrouwenspersoon bespreken. Alles wat je zegt wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij je hier toestemming voor geeft! Vervolgens probeer je dan samen tot een oplossing te komen.

Hoe maak je een afspraak?

Heel eenvoudig! Je belt 06-45592289 of mailt naar vertrouwenspersoon@humazorg.com.

Contactgegevens en korte introductie vertrouwenspersoon medewerkers

Vertrouwenspersoon Humazorg

Wilma Massop

Telnr.: 06-45592289

E-Mail: vertrouwenspersoon@humazorg.com

Mijn naam is Wilma Massop, 53 jaar en al meer dan 30 jaar werkzaam in de zorg voor jeugd. Heb jarenlang als leidinggevende gewerkt in diverse jeugdzorg instellingen en sinds 3 jaar heb ik mijn eigen bedrijf. In de zorg voor jeugd vond ik het coachen van teamleden het allerleukste. Ik ben altijd benieuwd wat de mens beweegt en hoe hij/zij zich zou willen ontwikkelen of juist wat houdt je tegen om verder te groeien.  Ik werk nu als coach en interimmanager/projectleider/ondersteuner. Een van andere passies is de gezondheid van mensen, vandaar dat ik in mijn bedrijf ook samenwerk met een bedrijf dat staat voor natuurlijke gezondheid.

Ik vind het een hele eer dat ik gevraagd ben om als vertrouwenspersoon bij Humazorg mijn diensten in te zetten en maak graag een keer persoonlijk met jullie kennis.

Privacy
De vertrouwenspersoon hanteert een privacyreglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens. In bepaalde situaties kan de arbeidsdeskundige het wenselijk achten om bepaalde informatie aan uw werkgever te verstrekken. In een dergelijke situatie wordt u als werknemer altijd eerst om toestemming gevraagd.