Visie

Visie

Het aantal allochtone ouderen in Nederland stijgt sterk de komende jaren. Onder hen zijn veel ouderen met een chronische aandoening. Dat betekent dat de zorgbehoefte van deze groep gaat toenemen. Mensen uit deze groep zullen op een gegeven moment ook daadwerkelijk zorg of hulp nodig hebben bij het op orde brengen of houden van hun dagelijks leven.

Deze zorg moet op een dusdanige manier geleverd worden dat men zich er prettig bij voelt. Humazorg biedt deze passende zorg en wil de meest cliënt(vraag)gerichte, slagvaardige en betrouwbare aanbieder zijn van diensten op het gebied van zorg en welzijn, in relatie tot zelfstandig wonen. Daarnaast wil Humazorg toonaangevend zijn in zorgvernieuwing en daarmee vooruitstrevend en grensverleggend  in haar producten- en dienstenaanbod. Hierbij wordt niet vergeten rekening te houden met de taal en cultuur van de cliënt.

– Missie
– Doel