Doelstelling

Doelstelling

Het doel van Humazorg is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vragen en wensen van mensen die behoefte hebben aan zorg, alsmede het stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor ze zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen.

– Visie
– Missie