Kwaliteit

Kwaliteiten van Humazorg

Humazorg streeft ernaar te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en normen die in de zorgsector gelden. Onze zorgprofessionals zijn vakkundig, hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens  een gedragscode. Ook onze cliëntenraad ziet erop toe dat er goede zorg wordt verleend. Wij staan open voor voorstellen en klachten. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Hieronder zetten wij een aantal zaken uiteen die Humazorg kenmerken:

Humazorg is HKZ gecertificeerd.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze toets uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels. Humazorg is in bezit van deze HKZ-certificering.

Wat inhoudt dat Humazorg:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Intern & extern cliënt tevredenheidsonderzoek

Humazorg voert periodiek en zowel intern als extern een cliënt tevredenheidsonderzoek uit onder haar cliënten. Humazorg scoort hier positief op.

Cliëntenraad

Humazorg heeft een cliëntenraad die bestaat uit 5 leden. De cliëntenraad komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar om de belangen van alle cliënten binnen Humazorg te bespreken. De leden ontvangen zelf ook zorg van Humazorg. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kan de raad gericht advies uitbrengen aan de directie van Humazorg. Door middel van de cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van de instelling over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. De directie van Humazorg dient daarom de cliëntenraad voldoende te informeren. Dit gebeurt tijdens een periodiek overleg.

Intercultureel team

Humazorg heeft een intercultureel team van gekwalificeerde zorg professionals en een hoog opgeleid middenmanagement.

Externe klachtencommissie

Humazorg heeft een effectieve klachten- en privacy regeling voor cliënten.  Indien voor een klacht binnen Humazorg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan men zich wenden tot de externe klachtencommissie. Humazorg heeft QUASIR BV als externe klachtencommissie. Voor meer informatie over klachten- en privacyregeling zie onder ‘klachten en suggesties’.

Erkend leerbedrijf

Humazorg is een ECABO erkend leerbedrijf. Ecabo zorgt ervoor dat het bedrijfsleven de medewerkers krijgt die het nodig heeft. Ecabo is verantwoordelijk voor de inhoud van mbo-opleidingen in de sectoren bank- en verzekeringswezen, commercieel, defensie, financiële beroepen, ICT, informatiedienstverlening, juridisch, particuliere beveiliging, publieke veiligheid en secretariële beroepen. Humazorg is ook een CALIBRIS erkend leerbedrijf. Kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.

Stagiaires van het MBO en HBO kunnen bij Humazorg interessante opdrachten uitvoeren voor hun stage. Voor meer informatie hiervoor zie ‘contact’.

Werkwijze