Klachtenreglement

Klachtenregeling van Humazorg B.V.
U heeft iets meegemaakt in de zorg bij Humazorg B.V. waarover u niet tevreden bent. U wilt hierover misschien een klacht indienen. Hieronder leest u hoe de klachtenregeling van Humazorg B.V. werkt en hoe Humazorg B.V. met uw klacht omgaat.

Tevredenheid telt
Het is voor Humazorg B.V. belangrijk dat iedere cliënt, diens partner en/of familie tevreden is over de geboden zorg. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als deze gevoelens van onvrede kenbaar gemaakt worden, zodat wij deze onvrede om kunnen zetten naar nog betere zorg- en dienstverlening.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Humazorg B.V. dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de medewerker die u de dienst heeft verleend. Meestal is zo’n gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u zo’n directe benadering te moeilijk vindt, dan kunt u altijd terecht bij de leidinggevende van de betreffende medewerker via ons kantoornummer.

Indien u besluit een schriftelijke klacht in te dienen bij de zorgcoordintor van Humazorg B.V. kunt u dit richten aan:

Humazorg B.V.
afd:klachten
Willemsweg 211
6531 DJ Nijmegen

of per telefoon: 06-45219343 en per e-mail: info@humazorg.com

Klachtenfunctionaris van Quasir kunt u op volgende manier benaderen:

In welke gevallen kun je terecht bij de klachtenfunctionaris?

U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris als u advies nodig heeft, ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Samen kunt u met de klachtenfunctionaris zoeken naar de juiste weg voor het oplossen van uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en Humazorg. Er kan bijvoorbeeld een gesprek geregeld worden door de klachtenfunctionaris tussen u en Humazorg. Ook kunt u terecht voor praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Voor klachten via de Klachtenbemiddeling van Quasir: 

Telefoonnummer: 06-48 44 55 38

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Voor klachten die naar de Klachtencommissie Quasir gaan, is het onderstaande adres van toepassing.

Klachtencommissie Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

www.quasir.nl

De Geschilleninstantie
Als de bovenstaande door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak. Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u in het Klachtenreglement.

Het reglement van de Wkkgz Klachtenregeling Quasir is hier te downloaden.

Het reglement van de Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil is hier te downloaden