Klachtenfunctionaris

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In deze wet staat beschreven hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Per 1 januari 2017  binnen Humazorg een klachtenfunctionaris beschikbaar voor cliënten. Daarnaast is Humazorg ook aangesloten bij geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

In welke gevallen kun je terecht bij de klachtenfunctionaris?

U kunt terecht bij de klachtenfunctionaris als u advies nodig heeft, ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Samen kunt u met de klachtenfunctionaris zoeken naar de juiste weg voor het oplossen van uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en Humazorg. Er kan bijvoorbeeld een gesprek geregeld worden door de klachtenfunctionaris tussen u en Humazorg. Ook kunt u terecht voor praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Voor klachten in de Klachtenbemiddeling:

Telefoonnummer: 06-48 44 55 38 (klachtencommissie Quasir)

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Voor klachten die naar de Klachtencommissie Quasir gaan, is het onderstaande adres van toepassing.

Klachtencommissie Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

www.quasir.nl